Historia / History

.
.
.
Galego:
A rapa das bestas na Capelada é unha actividade tan antiga como a gandeiría mesma, pois desde antigo os veciños das aldeas se xuntaban e colaboraban para baixar as bestas, que críaban todo o ano no monte, hasta curros onde as reunían para rapalas, e vender o pelo para pinceis, colchóns, etc…, marcalas ou ben separar os potros que non ían seguir na manada.
A rapa que hoxe se pode ver vense organizando desde hai 34 anos, no curro de Pena Toxosa, pola asociación de gandeiros do mesmo nome: “Pena Toxosa
”.


Castellano:
La Rapa das bestas en A Capelada es una actividad tan antigua como la ganadería misma, puesde desde épocas antiguas los vecinos de las aldeas colaboraban para bajar las yeguas, que se críaban todo el año en el monte, hasta los curros, donde las reunían para raparlas, y vender el pelo pàra pinceles, colchones, etc..., para marcarlas o para separar a los potros que ya no seguirían en la manada. La Rapa que hoy se puede ver se organiza desde hace 34 años, en el curro de "Pena Toxosa", por la asociación de ganaderos del mismo nombre:"Pena Toxosa".
.
.
.
English:
The “Rapa das bestas” in A Capelada is an activity as ancient as the livestock, because since ancient times, the residents of the villages helped to lower the mares, which grew the whole year in the mountain, from here toward the enclosure, where the mares were gathered for being cropped and their hair was sold to make brushes, mattress…, also, the foals which don’t follow in the herd, were separated.
The “Rapa” which today we can see, is organized for 34 years in the enclosure of “Pena Toxosa” by the stockman’s association which has the same name.
.
.
.

No hay comentarios: